ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ

Γεμίζουμε με καπνό την ειδική υποδοχή της μηχανής γεμίσματος και στην συνέχεια φέρνουμε μπρός και πίσω το πάνω μέρος της μηχανής γεμίσματος χύμα καπνού.