Το φίλτρο του παππού 6mm

Το φίλτρο του παππού έχει διάσταση 6mm και περιέχει 60 λευκά φιλτράκια τυλιγμένα με χαρτί γύρω από το φιλτράκι.