Το φίλτρο του παππού

Το φίλτρο του παππού έχει 5,7mm διάμετρο και περιέχει 60 αεριζόμενα λευκά φίλτρα σε μεμβράνη