ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΡΥΖΟΧΑΡΤΟ

Τα χαρτάκια του παππού έχουν κανονικό μέγεθος, λεπτό χαρτί αργής καύσης και διαθέτουν 60 τσιγαρόχαρτα με φυσική κόλλα ακακίας