του παππού

100 φίλτρα του παππού,18mm, 6,5μμ, σε μεμβράνη